13 bài Tín lý căn bản dùng trong các Hội thánh truyền thống Việt nam.
Các ANH CHỊ EM có thể tải về để in ra.
Câu hỏi ở đây: http://hoithanhtinlanh.info/download/tin-ly-can-ban-cau-hoi-a4 ‎

Bài 1: ĐỨC CHÚA TRỜI

01/08/2017 Hoang David 0

http://hoithanhtinlanh.info/download/tin-ly-can-ban-cau-hoi-a4 ‎ Bài 1 ĐỨC CHÚA TRỜI Câu gốc: Ngươi phải hết lòng,hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Đức Chúa […]