Khi nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào ĐỨC CHÚA TRỜI ban 10 điều răn? Với mục đích gì? Ý nghĩa của 10 điều răn…

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Search