SỰ TRỪNG PHẠT VÀ SỰ CỨU RỖI (Sáng thế ký chương 6,7)

Câu khoá 6:9,13-14

Chủ đề bao trùm Sáng Thế Ký từ chương 1 đến chương 5 là tình yêu của ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho con người. Tình yêu của NGÀI là tình yêu a-gap-pe, tình yêu mặc dầu, tình yêu vô điều kiện, tình yêu tha thứ. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI không chỉ là ĐỨC CHÚA TRỜI của tình yêu thương, NGÀI còn là ĐỨC CHÚA TRỜI của sự thánh khiết và công bình. NGÀI không chấp nhận tội lỗi, NGÀI ghét tội lỗi và NGÀI chắc chắn sẽ trừng phạt tội lỗi.

Ở chương 4 Sáng thế ký chúng ta đã biết về bản chất thật của tội lỗi, nó như một căn bệnh truyền nhiễm với tốc độ phát triển và lây lan kinh khủng. Từ tội lỗi nhỏ phát triển thành tội lỗi lớn, từ một tội lỗi thành nhiều tội lỗi, từ một người phạm tội phát triển thành một xã hội tội lỗi, một nền văn hóa tội lỗi. Bởi vậy ĐỨC CHÚA TRỜI chuẩn bị cơn đại hồng thủy để giáng xuống thế gian. Nạn đại hồng thủy là một sự kiện lịch sử răn dạy con người về sự trừng phạt tuyệt đối của ĐỨC CHÚA TRỜI đối với tội lỗi. Nhưng trong lúc trừng phạt ĐỨC CHÚA TRỜI cũng chuẩn bị cho những người tin kính NGÀI một con đường đi đến sự cứu rỗi.

Tôi cầu nguyện để qua bài học ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy sự thánh khiết của ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng tuyệt đối sẽ trừng phạt tội lỗi. Xin CHÚA giúp chúng ta mở lòng tiếp nhận sự công bình và con đường cứu rỗi mà ĐỨC CHÚA TRỜI đã sắm sẵn cho chúng ta trong ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST. A-men!

  1. Loài người chỉ là xác thịt. (6:1-7)

Chúng ta cùng xem câu 1-2 “1. Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, 2. các con trai của ÐỨC CHÚA TRỜI thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ.” Trong ngữ cảnh này con trai ĐỨC CHÚA TRỜI là dòng dõi của Sết, là những con người cầu khẩn danh ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Còn con gái loài người là dòng dõi của Ca-in.

Trong Sáng Thế Ký chương 2 chúng ta biết những lẽ thật của hôn nhân: 1/ĐỨC CHÚA TRỜI là chủ tể của hôn nhân; 2/ Mục đích của hôn nhân là để thực hiện sứ mệnh; 3/ Hôn nhân phải dựa trên cơ sở cùng chung đức tin và mục đích sống.  Nhưng những tín đồ vào thời Nô-ê đã từ bỏ lẽ thật về hôn nhân. Họ kết hôn với những người không cùng chung đức tin, sứ mệnh và mục đích sống. Họ thành lập hôn nhân theo hình thức bên ngoài, hoặc trên nền tảng của những cảm xúc lãng mạn bay bổng, những lạc thú của xác thịt. Hôn nhân là việc rất quan trọng trong đời sống con người. Quan điểm về hôn nhân bày tỏ tình trạng thuộc linh của con người và cả xã hội.

Chúng ta xem Đức Chúa Trời đã nhìn họ như thế nào. “3. Ðức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” Con người được tạo dựng theo hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI, đó mới là bản chất và giá trị thật của chúng ta. Hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI cũng làm cho con người khác với động vật. Nhưng khi phạm tội và không ăn năn, con người trở thành nô lệ của tội lỗi, đánh mất hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI. Do đó Đức Chúa Trời đã cất THÁNH LINH khỏi loài người.

Cụm từ “đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi” không nói đến tuổi thọ trung bình của con người. Một trăm hai mươi năm ở đây là thời gian ân điển ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho loài người. Nó được tính từ khi NGÀI quyết định trừng phạt đến khi nạn hồng thủy xảy ra. Trong thời gian này CHÚA sai Nô-ê làm thầy giảng đạo cho loài người. Đây chính là tình yêu thương nhịn nhục của ĐỨC CHÚA TRỜI. (II Phi-e-rơ 2:5)

Chúng ta cùng xem câu 4 “4. Ðời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Ðức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh” Kết quả của những cuộc hôn nhân trái với lẽ thật của ĐỨC CHÚA TRỜI là những con người cao lớn trên mặt đất. Kinh Thánh nói họ là những con người mạnh dạn và tay anh hùng có danh. Nhưng mạnh dạn và anh hùng có danh ở đây có nghĩa hoàn toàn khác. Đàn ông được đánh giá theo chiến thắng của những trận đánh nhau. Người ta sẽ càng nổi tiếng, càng anh hùng khi càng hung bạo, càng giết được càng nhiều người. Họ kiêu hãnh về sức mạnh cơ bắp, vẻ đẹp hình thể và những chiến công của mình trên đấu trường. Phụ nữ vào thời đó cũng chỉ sống cho vẻ đẹp bề ngoài. Cả ngày họ chỉ lo chăm sóc sắc đẹp cùng sự hấp dẫn bên ngoài. Mục đích sống của họ là trở nên quyến rũ và đánh cắp trái tim của những người đàn ông. Họ muốn trở thành thần tượng trong lòng những người đàn ông đó.

Chúng ta cùng xem câu 5-6 “5. Ðức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6. thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng.” Khi con người đánh mất hình ảnh của ĐỨC CHÚA TRỜI thì  trở nên xác thịt, tâm trí và tấm lòng bị bại hoại. Dẫn đến trong tư tưởng, hành động đầy dẫy tội lỗi và sự hung ác. Vì vậy mà trong câu 11-12 Kinh Thánh nói rằng: “11. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Ðức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 12. Nầy, Ðức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại.”  Khi thấy thế gian trong tình trạng đó ĐỨC CHÚA TRỜI rất đau buồn. Vậy NGÀI sẽ làm gì với thế gian?

Chúng ta cùng xem câu 7 “Ðức Giê-hô-va phán rằng: TA sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó.” ĐỨC CHÚA TRỜI quyết định hủy diệt từ loài người cho đến súc vật, côn trùng, chim trời. Chúng ta không thể nào thấu hiểu được sự đau đớn của ĐỨC CHÚA TRỜI khi NGÀI phải ra quyết định này. Khi tạo dựng nên thế giới  NGÀI phán thật rất tốt lành. Niềm vui của NGÀI khi đó càng nhiều bao nhiêu thì trong câu 7 sự đau đớn của NGÀI càng lớn bấy nhiêu.

Mặc dù rất đau đớn khi trừng phạt con người nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI không thể không trừng phạt tội lỗi. Bản chất thánh khiết và công bình của NGÀI không chấp nhận tội lỗi và chắc chắn sẽ trừng phạt tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết loài người đã phạm tội và không ăn năn, mặc dù được CHÚA ban cho rất nhiều cơ hội. Tình yêu thương và sự nhịn nhục của NGÀI đã bị con người khinh lờn hết lần này đến lần khác. Bởi vậy mà sự trừng phạt của NGÀI sẽ giáng xuống thế gian tội lỗi.

  1. Người được ơn. (6:8-22)

Chúng ta cùng xem câu 8-9 “8. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Ðức Giê-hô-va. 9. Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn  vẹn, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời.” Kinh Thánh nói rằng Nô-ê là người được ơn trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI. Vậy người được ơn trước mặt CHÚA là gì? Được ơn trước mặt ĐỨC CHÚA TRỜI là được tha tội, được xưng là công bình và trọn vẹn. Đây mới là phước hạnh thật và lớn nhất đối với mỗi con người.

Kinh Thánh nói Nô-ê là một người công bình và trọn vẹn. Vậy Nô-ê đã không phạm tội từ khi lọt lòng mẹ sao? Hay ông đã làm bao nhiêu việc thiện lành để trở nên công bình, trọn vẹn? Không phải như vậy, Nô-ê đã được ĐỨC CHÚA TRỜI tha tội, được xưng là công bình, trọn vẹn bởi ông đồng đi cùng ĐỨC CHÚA TRỜI. Đồng đi cùng ĐỨC CHÚA TRỜI là đi ngược dòng thế gian, một mình trở nên khác biệt với thế gian. Trong khi cả thế gian sống cho những ham muốn của xác thịt thì Nô-ê sống vì vinh hiển của ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong khi cả thế gian sống theo những tiêu chuẩn và giá trị hư không thì Nô-ê sống theo tiêu chuẩn và giá trị của ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong khi mục đích sống của thế gian là tìm sự thỏa mãn của xác thịt thì mục đích sống của Nô-ê là tìm sự đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI.

Chúng ta cùng đọc 6:13-21.

Chúng ta cùng xem câu 13 “13. ĐỨC CHÚA TRỜI bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt TA; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, TA sẽ diệt trừ họ cùng đất.” ĐỨC CHÚA TRỜI bày tỏ cho Nô-ê kế hoạch của NGÀI về án phạt cho thế gian tội lỗi. NGÀI cho ông biết rằng: NGÀI sẽ nhấn chìm cả thế gian bằng một trận đại hồng thủy. Nhưng NGÀI ban cho ông con đường để nhận được sự cứu rỗi. NGÀI chỉ cho ông phải đóng một con tàu để cứu mình và người nhà mình.

Chúng ta cùng xem câu 14-16. ĐỨC CHÚA TRỜI bày tỏ cho Nô-ê một cách rõ ràng, chi tiết cách đóng tàu: từ nguyên liệu đến cấu trúc, kích thước các chiều bao nhiêu, các phòng, các tầng, các cửa như thế nào. Ở đây chúng ta thấy chỉ khi con tàu được đóng theo thiết kế của ĐỨC CHÚA TRỜI mới giúp Nô-ê được cứu, bởi chỉ NGÀI mới biết sức mạnh thật của trận đại hồng thủy. Người ta hay nghĩ: sự cứu rỗi giống như một ngọn núi cao mà có nhiều con đường dẫn đến đó. Nên người ta cũng thích tự nghĩ ra phương cách của riêng mình để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng con người được cứu chỉ theo phương cách của ĐỨC CHÚA TRỜI đó là thông qua CHÚA GIÊ-XU CHRIST. A-men!

Chúng ta cùng xem 17-18 “17. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. 18. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.” Chính ĐỨC CHÚA TRỜI bày tỏ cho Nô-ê về trận đại hồng thủy và lập giao ước với ông. Giao ước này là giao ước của tình yêu, là sự cứu rỗi, và là phần thưởng của ĐỨC CHÚA TRỜI dành cho Nô-ê. Phần thưởng này cũng dành cho tất cả những ai sống ngược dòng thế gian như Nô-ê. Đó là sự cứu rỗi khỏi án phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI lên tội lỗi.

Chúng ta cùng xem Nô-ê gặp khó khăn gì khi vâng phục và làm theo lời ĐỨC CHÚA TRỜI?

Khó khăn thứ 1 Nô-ê gặp phải là việc đóng một con tàu lớn như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Khi mục đích sống của cả thế gian là ăn uống, cưới gả thì Nô-ê đi đóng tàu – là một việc chẳng đem lại lợi ích gì vào lúc đó.

Khó khăn lớn nhất mà Nô-ê phải vượt qua có lẽ là sự nghi ngờ của chính bản thân và sự cười nhạo của những người xung quanh. Chúng ta biết rằng từ khi ĐỨC CHÚA TRỜI dựng nên trời đất cho đến thời của Nô-ê chưa hề có mưa. Trên trái đất lúc đó chỉ có một lục địa liền, chưa từng có ai đóng tàu và cũng chưa có trận lụt nào. Vậy thì liệu lời ĐỨC CHÚA TRỜI phán với ông có đúng không? Và ông có nên nghe theo lời CHÚA không? Hơn nữa việc một ông già đóng một chiếc tàu to tướng và luôn miệng rao giảng: ĐỨC CHÚA TRỜI sắp trừng phạt thế gian bằng nước lụt, hãy ăn năn, từ bỏ tội ác, quay trở lại với NGÀI và phải đóng tàu đi; hẳn phải là một trò cười lớn của cả thế gian. Người ta nói rằng ông già này bị điên. Ông ta học nhiều Kinh Thánh quá nên bị thần kinh rồi. Có thể ông cũng gặp phải sự phản đối, cười nhạo của chính người thân, vợ và các con của mình.

Vậy Nô-ê đã làm gì?

Chúng ta cùng đọc câu 6:22 “22. Nô-ê làm các điều nầy y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn.”Kinh Thánh cho chúng ta biết Nô-ê vâng phục lời CHÚA hoàn toàn. Ông làm mọi việc 100% theo như lời ĐỨC CHÚA TRỜI phán dặn. Ông không làm nửa vời, không vâng phục một phần mà “y như lời ĐỨC CHÚA TRỜI đã phán dặn”. Cụm từ này được nhắc đi nhắc lại thêm 3 lần nữa trong chương 7:5, 9, 16. Đức tin đó là vâng phục lời CHÚA.

Vậy làm thế nào Nô-ê lại có thể vâng phục lời CHÚA hoàn toàn? Bởi đức tin. Chúng ta cùng xem Hê-bơ-rơ 11:7 “Bởi đức tin, Nô-ê được chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến bởi đức tin vậy.”  Nô-ê vâng phục bởi đức tin và sự thành tâm kính sợ.

  1. Sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI và cứu thuyền Nô-ê. (7:1-24)

Chúng ta cùng đọc chương 7.

Chúng ta cùng xem câu 11-12 “11. Nhằm năm sáu trăm của đời Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống; 12. mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.” Nạn đại hồng thủy là một sự kiện lịch sử được Kinh Thánh chép lại. Khi đó nước từ trên trời đổ xuống như thác chứ không phải mưa như bình thường trong vòng 40 ngày và 40 đêm. Vỏ trái đất nổ tung và nước từ trong lòng đất phun trào lên. Cảnh trạng khi đó vô cùng kinh khủng mà không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta cùng xem câu 19-20 “Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên mười lăm thước cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập.” Kinh Thánh cho chúng ta biết nước dâng cao hơn tất cả các ngọn núi, đến cả ngọn núi cao nhất cũng bị ngập sâu, không có bất cứ thứ gì trên đất lúc đó không bị chìm ngập dưới nước. Chỉ còn chiếc tàu của Nô-ê là nổi trên mặt nước.

Chúng ta cùng xem 21-23 “21. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng, và mọi người. 22. Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết. 23. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi.” Câu 21, 22, 23 chỉ là những cách nói khác nhau của một sự kiện nhằm nhấn mạnh sự kinh khiếp của nạn đại hồng thủy. Chúng ta thấy rằng sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI là tuyệt đối, không có ngoại lệ. Khi đó đến những tay anh hùng có danh như Lê-méc, luôn tự hào về vẻ đẹp hình thể và sức mạnh cơ bắp của mình cũng bị nhấn chìm. Những cô gái xinh đẹp, cao, dáng chuẩn như Na-a-ma thì đôi chân dài cũng không cứu được họ. Thậm chí nhà vô địch bơi lội thế giới cũng bị chết chìm. Những con người đã cười nhạo Nô-ê cũng bị nhấn chìm. Họ có cố gắng kêu gào để Nô-ê mở cửa tàu lúc đó cũng không được bởi ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG đóng cửa tàu lại và khi NGÀI đã đóng thì không ai có thể mở được. Từ những con người giàu có nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới, thành công nhất thế giới như Gia-banh, Giu-banh; hay nắm giữ trong tay những công nghệ vũ khí tối tân như Tu-banh-Ca-in, tất cả đều chết hết và bị nhấn chìm dưới dòng nước. Sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI là tuyệt đối và không tội nhân nào có thể tránh khỏi.

Lần thứ nhất ĐỨC CHÚA TRỜI nhấn chìm tất cả thế gian dưới dòng nước, nhưng lần thứ hai NGÀI sẽ thiêu hủy thế gian bằng lửa. II Phi-e-rơ 3:6-7, 10. Sự trừng phạt và cơn thạnh nộ của ĐỨC CHÚA TRỜI chắc chắn sẽ giáng trên thế gian đầy tội lỗi. Không ai có thể thoát được.

Chúng ta cùng nhau đọc câu 23b “…chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi.” Chỉ Nô-ê và các loài ở với người trong tàu là không bị chết chìm. Qua đây chúng ta thấy điều kiện để được cứu là ở trong tàu. Không phụ thuộc người ta đã từng có quá khứ như thế nào, phạm bao nhiêu tội lỗi; không phụ thuộc vào trình độ học vấn, địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình, hình thức bên ngoài. Điều quan trọng để được cứu là có ở trong cứu thuyền hay không?

Vậy cái gì là cứu thuyền cho chúng ta ngày nay?

Kinh Thánh nói rằng: “Vì ĐỨC CHÚA TRỜI yêu thương thế gian nên đã ban CON MỘT của NGÀI, hầu cho hễ ai tin CON ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” ĐỨC CHÚA TRỜI là ĐẤNG thánh khiết, công bình. NGÀI không chấp nhận và chắc chắn sẽ trừng phạt tội lỗi. Con người thì là tội nhân nên chắc chắn phải nhận sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng bởi tình yêu, ĐỨC CHÚA TRỜI đã giáng thế trong thân xác của một con người – chính là CHÚA GIÊ-XU. NGÀI bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn để trả tội thay cho cả loài người. Nhưng NGÀI đã phục sinh vinh hiển ở ngày thứ 3 để ban cho những ai tin và tiếp nhận NGÀI làm CỨU CHÚA sự tha tội và sự cứu rỗi. CHÚA GIÊ-XU chính là cứu thuyền cho chúng ta ngày nay. Ai ở trong CHÚA GIÊ-XU được cứu khỏi sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI và nhận được sự sống đời đời. A-men!

Be the first to comment

Leave a Reply