NHÓM CÁC MÔN ĐỒ RIÊNG RA VÀ DẠY DỖ HÀNG NGÀY – CUỘC TRUYỀN GIÁO THỨ BA (Công vụ 19:1-41)

19:9-10“Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu. 10Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa.”

Lời Chúa hôm nay nói về khởi đầu của cuộc truyền giáo thứ ba và công vụ của sứ đồ Paul ở thành Epheso. Đây cũng là đỉnh cao trong mục vụ của Paul, ông đã ở lại đây lâu nhất, đến tận 3 năm, và ở đó đã xảy ra cơn phấn hưng diệu kỳ, làm cho Tin Lành được rao truyền ra khắp Tiểu Á. Cầu xin Chúa dạy dỗ chúng ta cách để hầu việc Chúa và để cho Tin Lành được lan tràn khắp Odessa, và người ta nhớ mặt tất cả các anh chị em là những người truyền giảng Tin Lành. Amen.

1. Anh chị em có nhận lãnh Đức Thánh Linh hay chưa? (1-7)

Ephesus là thủ phủ của tỉnh Tiểu Á, và theo dẫn chứng của các nhà sử học La-mã thì chỉ thua thành Rô-ma về độ lớn và tầm quan trọng. Ở đây có đền thờ Artemis là 1 trong 7 kỳ quan thế giới. Đền Artemis là đền thờ nữ thần săn bắn Artemis, còn được gọi là đền thờ Diana được xây dựng từ đá cẩm thạch, dài 115 m, rộng 55 m, bao gồm 127 cột đá, cao 18m. Thành phố thu bộn tiền từ khách du lịch đến tham quan đền thờ. Nhưng thành Ephesus cũng là trung tâm thờ thần tượng, ma thuật và tà giáo. Dân tình thì ưa thích vật chất và tiền bạc. Người dân đã sống hàng trăm năm trong nền văn hoá tà thần như vậy. Làm thế nào để có thể rao giảng Tin Lành ở một thành phố như vậy? Nhưng điều xảy ra ở đây – là công việc kỳ diệu của Đức Thánh Linh.

Khi sứ đồ Paul đến đây, ông tìm thấy có vài môn đồ. Họ xưng là môn đồ, nhưng Paul phát hiện tình trạng thuộc linh của họ có vấn đề, do đó ông mới hỏi: “Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?” Hoá ra đây là môn đồ của Giăng báp-tít, họ thậm chí còn chưa biết CHÚA JESUS và lời hứa về Đức Thánh Linh. Họ đã nghe giảng về sự ăn năn, họ đã ăn năn tội và làm phép báp-têm để được tha tội. Nhưng họ không có niềm vui, và không có sức mạnh thuộc linh để sống một đời sống thánh khiết. Nếu không có Đức Thánh Linh thì không ai có thể được tái sanh và thay đổi. Nếu không có năng quyền của Đức Thánh Linh thì không ai có thể chiến thắng được tội lỗi và sống thánh khiết. Nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể có niềm vui và tình yêu thương để hầu việc Chúa.

Làm thế nào để nhận lãnh được Đức Thánh Linh? Chúng ta xem câu 4-6 “4Phao-lô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jêsus. 5Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus. 6Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.” Phao-lô đơn giản rao truyền CHÚA JESUS là Đấng họ phải tin, là Đấng đã chết trên thập tự giá, và Ngài đã phục sinh từ cõi chết. Họ cần chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus, điều đó có nghĩa là họ cần phải xưng nhận và trao quyền tể trị toàn bộ đời sống của mình cho CHÚA JESUS phục sinh, phó thác tương lai cuộc đời vào tay Chúa và vâng phục Ngài. Khi họ làm điều đó, và Phao-lô đặt tay chúc phước thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ. Nhiều người lầm tưởng rằng họ nhận được báp-têm Thánh Linh qua sự đặt tay của Phao-lô. Nhưng không phải, sự đặt tay chỉ là 1 trong nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời sử dụng qua người hầu việc Chúa để ban năng quyền Thánh Linh cho môn đồ. Điều quan trọng ở đây là tấm lòng của người nhận: chúng ta có thật sự muốn đầu phục CHÚA JESUS phục sinh hay không? Để Ngài sống trong chúng ta và qua chúng ta?

Có thể giờ này có một số người trong chúng ta cần phải nghe câu hỏi này: “Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?” Nếu như tôi chỉ đi Hội thánh vào chủ nhật, nhưng không có sức để thay đổi bản thân, để chiến thắng xác thịt, nếu như tôi không tìm thấy niềm vui trong Lời Chúa và hầu việc Chúa, thì tôi phải đến với thập tự giá của CHÚA JESUS, ăn năn tội và nhìn lên Đấng đã gánh thay tội cho tôi, nhưng Ngài cũng đã phục sinh để ban cho tôi năng quyền. Và mỗi ngày cần phải kỷ luật để dành thời gian ra để cầu nguyện và đọc Kinh thánh, thì chắc chắn “huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Luca 11:13).

2. Sự dạy dỗ hàng ngày ở trường học Ti-ra-nu (8-22)

Theo thói thường Phao-lô vào nhà hội Do-thái để giảng dạy. Chuyện đó diễn ra trong vòng 3 tháng. Nhưng người Do-thái chống đối lại. Khi có những người chống đối Phúc Âm, Phao-lô trong sự cầu nguyện đã quyết định một phương hướng mới, mà là chìa khoá cho sự phấn hưng ở Ephesus.

Chúng ta xem câu 9 “Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu.” Ông đã nhóm riêng các môn đồ ra, thuê một phòng học nhỏ ở trường học Ti-ra-nu, và trong vòng 2 năm hàng ngày dạy dỗ môn đồ hoá các môn đồ. Chúng ta nghĩ rằng đây là cách hầu việc Chúa rất chậm và không hiệu quả. Nhưng trong mục vụ của CHÚA JESUS chúng ta cũng thấy cách tương tự: CHÚA JESUS chọn riêng ra 12 môn đồ để ở cùng và được Ngài dạy dỗ. Qua đó Tin Lành được rao giảng khắp đất. Phao-lô đã dành ra 2 năm huấn luyện môn đệ, và kết quả ở Ephesô đã có những thay đổi kỳ diệu. Chúng ta xem việc môn đồ hoá có kết quả như thế nào?

1/ Chúng ta xem câu 10 “Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa.” Tất cả mọi người đều được nghe về Tin Lành của CHÚA JESUS. Vả lại Tin Lành của CHÚA JESUS không chỉ là một giáo lý suông, nếu đó chỉ là một giáo lý suông thì không thể có cơn phấn hưng mạnh mẽ như vậy. Tin Lành có quyền phép thật sự. Chúng ta xem câu 11-12 “11Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, 12đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu; thì họ được lành bịnh, và được cứu khỏi quỉ dữ.” Đây cũng là 1 trong các nhân tố làm cho Tin Lành được đồn ầm ra. Lời Chúa phán ra được cặp cùng quyền phép để làm vững đạo. Nơi nơi ai ai cũng nói về danh CHÚA JESUS. Tất cả các lãnh đạo trong thành phố được nghe về Tin Lành của CHÚA JESUS. Tất cả những người buôn bán được nghe về Tin Lành của CHÚA JESUS. Tất cả những người làm nghề đồng bóng tà thuật cũng được nghe về Tin Lành của CHÚA JESUS, như 7 đứa con trai của Sê-va. Thậm chí cả những người không bao giờ quan tâm đến tâm linh, tối ngày chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền như là thợ bạc Đê-mê-triu cũng được nghe về Tin Lành của CHÚA JESUS. Tin Lành lan tràn ra những vùng phụ cận, và các Hội thánh đã được thành lập ở các thành phố Tiểu Á như Lao-đi-xê, Bẹt-găm, Si-miệc-nơ, Thiatirơ, Philadelphia, Sardice, mà được nói đến trong Khải huyền.

2/ danh Đức Chúa Jêsus được tôn cao. Chúng ta xem câu 13-17. Tin Lành của CHÚA JESUS thực sự có quyền phép, và được bày tỏ qua việc đuổi quỷ và chữa lành. Những pháp sư đã ghen tỵ với quyền phép này. Họ đã sử dụng Danh của CHÚA JESUS để đuổi quỷ, nhưng chỉ những người được đầy dẫy Thánh Linh mới có năng quyền của danh CHÚA JESUS. Qua sự kiện xảy ra với 7 con trai của Sê-va thì danh CHÚA JESUS được tôn cao.

3/ có những cuộc đời được biến đổi thật sự. Làm thế nào để có thể đánh giá được quyền năng của Tin Lành CHÚA JESUS? Chỉ qua những cuộc đời được thay đổi. Chúng ta xem câu 18 “18Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm.” Ở Ê-phe-sô có nhiều người thực hành tà thuật. Đối với họ sách tà thuật là tài sản quý vì chúng rất đắt. Nhưng khi họ nghe Tin Lành của CHÚA JESUS, họ hiểu ra bản chất ma quỷ của tà thuật và quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới tà linh, với đời sống tội lỗi. Chúng ta xem câu 19 “19Có lắm người trước theo nghề phù pháp đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc.” Việc đó được bày tỏ qua hành động là họ đem đốt hết sách, trị giá khoảng 1 triệu $. Đó là lời chứng chắc chắn về việc mục đích cuộc sống và hệ thống giá trị đã được thay đổi. Đó cũng là lời chứng của quyền năng của Tin Lành, như trong câu 20 chép “20Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng.

Chính qua công việc của Chúa ở đây mà sứ đồ Phao-lô đã có đức tin để đi đến quyết định trong câu 21 “21Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai, đặng đến thành Giê-ru-sa-lem. Người nói rằng: Khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Rô-ma nữa.” Thành Rô-ma là tượng trưng cho toàn thế giới. Câu nói của Phao-lô bày tỏ rằng ông đã có đức tin rằng Tin Lành của CHÚA JESUS có quyền phép chinh phục và thay đổi toàn bộ thế giới. Và ông cũng đã tin chắc trong lòng rằng chỉ có một cách đầu tư cuộc đời hiệu quả nhất – đó là hầu việc Phúc Âm.

3. Cuộc nổi loạn chống lại Tin Lành (23-40)

Mặc dù người thợ bạc Đê-mê-triu không tiếp nhận Tin Lành, nhưng anh ta biết rõ rằng thần tượng chỉ là hư vô, và anh ta có đức tin lớn rằng ánh sáng chân lý của Tin Lành sẽ bày tỏ ra sự hư không của các thần tượng. Khi đó công việc sản xuất và buôn bán thần tượng sẽ bị phá sản. Mặc dù biết chân lý, nhưng anh ta không đầu phục và sống theo lẽ thật, mà anh ta chạy theo lợi ích vật chất và xúi giục các đồng nghiệp làm loạn, để chống lại mục vụ của Phao-lô và đoàn truyền giáo. Nhưng Đức Chúa Trời bảo vệ những tôi tớ của Ngài. Chúng ta không sợ hãi hầu việc Chúa vì chúng ta có Đấng bảo vệ chúng ta.

Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện hôm nay?

– Trong mỗi xã hội đều có những tập tục truyền thống lâu đời. Người ta sinh ra và lớn lên trong đó và cho rằng đó là chuẩn mực cuộc sống, hệ thống tư tưởng giá trị thâm căn cố hữu hàng thế kỷ. Nhưng khi Tin Lành đến, thì lật tẩy ra mọi sự giả dối của sa-tan. Người ta được giải thoát khỏi sự mù loà và giả dối thuộc linh và nhận được đời sống mới. Đó là quyền phép của Tin Lành. Có rất nhiều điều sai lầm trong văn hoá, cách sống và tư tưởng của người Việt. Nhưng Tin Lành mở mắt và soi sáng cho chúng ta nhìn thấy những điều đó.

– Khi bắt đầu hầu việc Chúa, chúng ta thường hay muốn làm những điều to lớn. Nhưng lời Chúa hôm nay chỉ ra cho chúng ta thấy công việc kỳ diệu của Ngài ở Ê-phe-sô giữa vòng những người ngoại, đang bị trói buộc bởi những xiềng xích kinh khủng của sa-tan. Phao-lô nhóm riêng ra những môn đồ có mong muốn thuộc linh và học Kinh thánh với họ trong vòng 2 năm. Đó là kết quả tuyệt vời của việc môn đồ hoá. Chương trình học Kinh thánh 1:1 của chúng ta rất nhỏ nhoi và chậm chạp, nhưng kết quả cho thấy Chúa hành động rất mạnh giữa vòng chúng ta.

Cầu Chúa làm việc mạnh mẽ trong Hội thánh chúng ta và Chúa ban báp-têm Thánh Linh cho mỗi chúng ta, để chúng ta được đầy dẫy năng quyền Thánh Linh, đi ra làm chứng và chinh phục những linh hồn đang bị hư mất cho Vương quốc đời đời của Chúa. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply