LÚC BAN ĐẦU (Sáng thế ký 1:1)

Có 4 câu hỏi triết học quan trọng nhất, đó là: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi ở đây để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết?

Sáng thế ký là cuốn sách đầu tiên trong Kinh thánh, nói về nguồn gốc của mọi sự: nguồn gốc của vũ trụ, trái đất, sự sống, các dân tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc của hôn nhân gia đình, tội lỗi và sự chết, sự khởi đầu của đức tin và lịch sử cứu rỗi. Tại sao chúng ta cần phải học và biết về nguồn gốc? Vì chỉ Sáng thế ký mới cho chúng ta biết chúng ta là ai, và từ đâu đến. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể biết mình phải sống như thế nào và cho mục đích gì.

Câu đầu tiên của Kinh thánh là: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Đây là một tuyên ngôn thánh thiện, bản tuyên ngôn đến từ Trời. Câu Kinh thánh này là nền tảng của cả cuốn Kinh Thánh. Nếu không có nó thì Kinh Thánh đánh mất hết ý nghĩa. Đó là cánh cửa đức tin mà tất cả mọi người tin Chúa cần phải bước qua. Đó là sự khởi đầu và cội rễ của đức tin Cơ đốc. Chúng ta cần phải luôn luôn trở lại với điểm khởi đầu này nếu chúng ta bị lạc lối.

Chúng ta xem ý nghĩa của câu Kinh thánh này.

“Ban đầu” – là sự khởi đầu của mọi sự: thời gian, không gian, lịch sử, thế giới vạn vật. Theo biên chép niên sử của Kinh Thánh thì điều đó xảy ra khoảng 6000 năm trước đây. Chắc chắn một điều rằng đó là 1 sự kiện lịch sử vì lịch sử thế giới bắt đầu từ đây.

Từ thứ hai – Ðức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, là Thượng Đế tối cao, người Do-thái gọi là Giê-hô-va, người Việt gọi là Ông Trời. “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Qua câu Kinh Thánh này chúng ta biết rằng trước khi thế giới hình thành thì Đức Chúa Trời đã tồn tại. Xuất Ê-díp-tô ký 3: 13-14 “13. Môi-se thưa cùng Ðức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Ðức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? 14. Ðức Chúa Trời phán rằng: Ta là Ðấng Tự Hữu Hằng Hữu;” Ngài là Đấng tự có và tự tồn tại, không phụ thuộc vào sự tồn tại của thế giới này. Thế giới này có sự khởi đầu và có sự kết thúc, nhưng Đức Chúa Trời thì vĩnh hằng. Ngài tồn tại đời đời trong quá khứ, trong hiện tại và đời đời trong tương lai. Ngài  là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Ngài là nguyên nhân của mọi sự. Và Ngài là một thân vị hằng sống. Ngài nói, lắng nghe, trò chuyện, yêu ghét, ghen tuông.

Động từ “tạo dựng” (bara) trong tiếng Do-thái ở đây chỉ dùng riêng cho Đức Chúa Trời. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể là chủ ngữ cho động từ này. Tạo dựng –là tạo nên từ chỗ không có gì. Con người chỉ tạo thành một cái gì đó từ nguyên liệu đã có sẵn, theo những trật tự và quy luật đã định sẵn trong vũ trụ. Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa duy nhất tạo nên vạn vật vũ trụ từ không có gì. “Trời đất” có nghĩa là thế gian và muôn vật.

Cụm từ “Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất” trả lời cho câu hỏi: thế giới từ đâu mà có?

Trên thế giới tồn tại 2 quan điểm về nguồn gốc thế giới: – chủ nghĩa vô thần, và Kinh Thánh. Hoặc người ta còn hay nói: chủ nghĩa duy vật, hoặc duy tâm. Một trong 2 quan điểm này sai, và 1 trong số đó đúng. Ai đúng? Ai sai? Chúng ta cùng xem xét.

Bắt đầu từ chủ nghĩa vô thần.

Là một học thuyết triết học không tin hoặc phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ những quyền lực hay sinh linh siêu nhiên. Đây là học thuyết dựa trên hai luận điểm:

– thế giới bắt nguồn từ vật chất;

– mọi sự đều xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Để bảo vệ quan điểm của mình, các nhà vô thần sử dụng 4 học thuyết khoa học như: thuyết vụ nổ lớn, thuyết về sự hình thành của các hành tinh, học thuyết về sự hình thành sự sống từ những nguyên tố hóa học, học thuyết tiến hoá.

Thuyết vụ nổ lớn BIG-BANG

Người vô thần tin là khoảng 20 tỷ năm trước tất cả vật chất của vũ trụ tập trung vào một vùng rất căng thẳng mà có thể nhỏ hơn một dấu chấm trên trang sách này. Chấm này quay nhanh hơn, nhanh hơn, và sau đó xảy ra vụ nổ lớn. Những vật chất bắn tung ra xung quanh bay hỗn loạn trong vũ trụ, dần dần liên kết với nhau tạo nên các thiên hà, mặt trời, các ngôi sao. Các hành tinh dần dần tương tác với nhau và đi vào quỹ đạo. Trên trái đất xuất hiện con a-míp, con nòng nọc, tiến hoá thành con người và thế là chúng ta ở đây.

Chủ nghĩa vô thần tin là khoảng 20 tỷ năm trước tất cả vật chất của vũ trụ tập trung để làm nên vụ nổ lớn. Vậy hãy nói cho tôi biết là vật chất từ đâu ra? Ai tạo nên vật chất? Họ không có câu trả lời chính xác.

Như vậy, nếu như tôi nói là khoảng 6000 năm trước ĐỨC CHÚA TRỜI tạo nên thế giới, họ sẽ nói “CHÚA từ đâu ra?” và tôi cũng không biết. Nhưng vô thần nói là khoảng 20 tỷ năm trước xảy ra vụ nổ lớn, nhưng họ không thể nói là vật chất từ đâu ra. Nghĩa là tôi tin là lúc ban đầu có ĐỨC CHÚA TRỜI, còn vô thần tin là lúc ban đầu có bụi bẩn. Và vô thần cũng đừng nói với tôi là thuyết của tôi là tôn giáo, còn của họ là khoa học. Không, đây chính là 2 tôn giáo.

Chúng ta đều biết quy luật giữ góc của lực quán tính. Nếu một vật đang quay bị bắn tung ra từng mảnh nhỏ trong khoảng trống, như khi vụ nổ lớn Big-bang, thì tất cả những phần của nó cũng sẽ tiếp tục quay theo cùng chiều, bởi vì những điểm ngoài quay nhanh hơn những điểm phía trong.

– Có một câu hỏi: nếu cả vũ trụ xuất hiện bởi kết quả vụ nổ của một điểm đang quay thì có phải là tất cả đều phải quay theo một chiều không? Nhưng ở đây không như vậy. Có 2 hành tinh, có thể 3, nhưng ít nhất có 2 quay ngược chiều so với các hành tinh khác. Tại sao?

Và không chỉ có chuyện này. Có 6 mặt trăng quay theo chiều ngược lại trong hệ mặt trời. Tại sao?

Tôi tin là mọi chuyện thực ra rất đơn giản. Tôi tin là lúc ban đầu ĐỨC CHÚA TRỜI tạo nên trời và đất. Và NGÀI làm như vậy để thuyết vụ nổ lớn trở thành ngu ngốc. Và thực đó là một giả thuyết ngu ngốc, đó không phải là khoa học.

Định luật thứ 2 của nhiệt động lực học: Entropy

Theo định luật 2 Entropy của nhiệt động lực học có nói là tất cả có xu hướng đến tình trạng hỗn loạn, tất cả đều tan rã, không có gì tự làm mới được chính mình. Nếu không chau chuốt giữ gìn thì tất cả đều han rỉ, đổ vỡ, huỷ diệt. Kinh Thánh dạy: “Hỡi CHÚA, ban đầu trước hết CHÚA đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay CHÚA. Trời đất sẽ hư đi, nhưng CHÚA hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; NGÀI sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng CHÚA vẫn y nguyên, Các năm của CHÚA không hề cùng” (Hê-bơ-rơ 1:10-12). Không có gì tự làm mới được chính mình, nếu không bổ sung thêm năng lượng. Hãy nhìn vào mái tóc của bạn vào buổi sáng khi thức dậy – các bạn sẽ hiểu ngay là tôi đang nói gì. Tất cả đều hướng đến sự hỗn loạn. Nhưng những người theo thuyết vô thần lại dạy rằng thế giới từ chỗ hỗn loạn dần đi vào trật tự̣. Điều này giống như việc người ta lấy tất cả các linh kiện của một chiếc TV cho vào một chiếc hộp, sau đó lắc cho đến khi nào những linh kiện đó tự lắp vào chỗ của nó thành một chiếc máy hoàn hảo!!!

Thuyết tiến hoá từ đâu ra?

Trong sách giáo khoa của nhà trường phổ thông có rất nhiều điều hay, khoa học, nhưng cùng với khoa học đúng đắn, thì trong đó bị trộn lẫn sự dối trá. Chất độc đầu độc trẻ em chúng ta. Tôi không chống đối khoa học, tôi không chống đối nhà trường. Trong sách giáo khoa có nhiều kiến thức đúng. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ là sự dối trá bị trộn lẫn. Trong sách giáo khoa có sự dối trá bị trộn lẫn và chúng ta cần phải báo trước cho trẻ em biết.

Thí dụ như sách giáo khoa cấp 1, các bạn hãy xem xem là ở đây người ta viết những gì: “trái đất thay đổi sau khi hình thành 4,5 tỷ năm trước”. Có đúng là trái đất có độ tuổi 4,5 tỷ năm? Không phải, nhưng nếu các bạn nói điều đó cho học sinh lớp 1 thì chắc là chúng sẽ tin. Học sinh lớp 1 tin tất cả những gì mà người ta nói với chúng. Lớp 2 cũng như vậy: “sau thời kỳ hình thành 4,5 tỷ năm trái đất thay đổi. Sự sống bắt đầu phát triển trên trái đất…” Từ “phát triển” là một từ rất thú vị, nó có 2 nghĩa. Chính đó là cái mà người ta làm rối trí trẻ em. Trẻ em được xem nhiều vô số những minh chứng của tiến hoá vi mô (tiến hoá trong một loài, từ giống này sang giống khác), là khoa học thật. Và họ cố gắng làm cho chúng tin vào tiến hoá vĩ mô (tiến hoá từ loài này sang loài khác), là một tôn giáo ngu dốt. Có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa tiến hoá vi mô và tiến hoá vĩ mô. Nhưng nếu điều này được dạy cho học sinh lớp 1,2,3,4…trong vòng 15 năm, thì  chúng sẽ tin vào điều đó.

Nếu tôi nói với các bạn: “nếu bạn hôn con ếch, nó sẽ biến thành chàng hoàng tử”, các bạn sẽ nói: “không, ếch không thể biến thành chàng hoàng tử”. Có bao nhiêu phụ nữ tìm được chồng khi hôn ếch? Nhưng chuyện này xảy ra trong sách giáo khoa. Chúng ta bắt nguồn từ vi khuẩn, sau đó từ từ biến thành ếch. Sau đó ếch từ từ biến thành hoàng tử. Cho đến bây giờ người ta vẫn dạy là ếch biến thành hoàng tử. Nhưng thay cho nụ hôn, họ có một loại chất vô cùng thần thánh có tên gọi “hàng triệu, hàng tỷ năm”. Các bạn thấy đấy, nếu ếch biến nhanh thành hoàng tử, thì đó là chuyện cổ tích, còn nếu chậm từ từ thì đó là khoa học. Đó là cái mà người ta dạy học sinh, có đúng thế không?

Cuối thế kỷ 20, khi các nhà khoa học phát hiện ra gen di truyền AND, thì học thuyết tiến hóa hoàn toàn bị phá sản.

Tuy nhiên, nếu đây chỉ là một cuộc bàn cãi khoa học, thì cũng không sao cả. Nhưng điều nguy hiểm là: nếu tôi tin vào chủ nghĩa vô thần thì chuyện gì sẽ xảy ra với chính linh hồn và đời sống của tôi?

– 1/ nếu tôi tin nhận thế giới bắt nguồn từ vật chất; thì tôi là người theo chủ nghĩa vật chất, hay duy vật. Nghĩa là tất cả chỉ là vật chất, không có thế giới tinh thần. Bước tiếp theo sẽ là chủ nghĩa xét lại. Tôi sẽ xem xét lại tất cả mọi giá trị và mục đích sống. Nếu tất cả là vật chất thì mọi giá trị tinh thần sẽ trở nên vô nghĩa, phù phiếm. Tình yêu là gì? Hiếu kính cha mẹ là gì? Tình bạn là gì? Nếu tất cả những cái đó không mang lại cho tôi lợi ích vật chất… Bước tiếp theo sẽ là định hướng mục đích sống. Vì tất cả là vật chất, con người chỉ là xác thịt, nên mục đích sống phải là hưởng thụ khoái lạc xác thịt. Tư tưởng này được gọi là chủ nghĩa hưởng thụ, hay là chủ nghĩa khoái lạc. Người ta làm tất cả để nhận được khoái cảm xác thịt. Từ đó người ta rơi vào nô lệ của tà dâm, nghiện ngập, chích choác… Tà dâm ngoại tình cũng vậy. Suy đồi về đạo đức dẫn đến suy đồi về tình dục. Sau đó sẽ dẫn đến sự suy đồi của cả xã hội. Rô-ma 1: 21-33 “21. vì họ dẫu biết Ðức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Ðức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.22. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;23. họ đã đổi vinh hiển của Ðức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.24. Cho nên Ðức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,25. vì họ đã đổi lẽ thật Ðức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Ðấng dựng nên, là Ðấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.26. Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên.27. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình.28. Tại họ không lo nhìn biết Ðức Chúa Trời, nên Ðức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.29. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ;30. hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;31. dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.32. Dầu họ biết mạng lịnh Ðức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.” Như vậy kết cục của duy vật là sự chết và chết chưa phải là hết, còn sẽ có sự phán xét đời đời dưới hỏa ngục.

– 2/ nếu tôi tin nhận mọi sự đều xảy ra một cách ngẫu nhiên. Thì cuộc đời tôi sẽ rơi vào bi quan, số phận, chán chường, đời sống chỉ là vô nghĩa, trống rỗng. Mọi thứ đều là ngẫu nhiên, thì sẽ không có định hướng nào cho cuộc đời cả. Cuối cùng cũng dẫn đến sự tối tăm và sự chết.

Như vậy chủ nghĩa vô thần mặc dù mang mặt nạ khoa học, nhưng sâu trong bản chất là sự giả dối, là một học thuyết phản khoa học. Bởi vì nó không giúp con người giải quyết được những nan đề của linh hồn, vì nó phủ nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh. Nó dẫn con người vào sự chết, dẫn xã hội đến chỗ hỗn loạn.

Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Nhưng Kinh Thánh tuyên bố: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nếu chúng ta tin vào điều này, thì chúng ta thấy tại sao thế giới có sự cân bằng, có các quy luật. Tôi không phải là một cục vật chất ngẫu nhiên, nhưng tôi là tạo vật của Đức Chúa Trời. Tôi được Ngài tạo nên, và được gửi xuống thế gian qua bố mẹ, để thực hiện sứ mệnh của Ngài giao, và sau khi hoàn thành sứ mệnh, tôi lại quay về nơi Ngài. Đời sống của tôi là một đời sống đầy ý nghĩa và có mục đích. Khi tôi tin “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất”, thì tôi sẽ được bình an, bởi vì Chúa tạo nên tôi và gửi tôi xuống trái đất này, nên đời sống của tôi trên đất sẽ được Ngài chu cấp và chịu trách nhiệm. Ngài sẽ có trách nhiệm cho tương lai của tôi, của con cái của tôi. Vì con cái của tôi cũng là do Ngài tạo nên và gửi xuống đây.

Tuy nhiên Đức Chúa Trời không bắt ép chúng ta phải tin. Tin hay không tin là quyền tự do cá nhân mỗi người, tiếp nhận hay không tiếp nhận là ý chí tự do của mỗi cá nhân. Nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự quyết định của mình. 2 Cor. 5:10 “ Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Ðấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.”

Vua Sa-lô-môn viết: “1. Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo hóa ngươi, trước khi người ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng”. (Truyền đạo 12:1) Cuộc đời trên thế gian có hạn, đời người chỉ được 70-80 năm. Nếu không có Thượng Đế, cuộc sống sẽ không có định hướng và cuối cùng sẽ dẫn đến sự chết.

Be the first to comment

Leave a Reply