ĐỨC CHÚA TRỜI DÙNG SỰ PHỤC SINH ĐỂ LÀM CHỨNG CHẮC VỀ NGÀY PHÁN XÉT (Công vụ 17:16-34)

ĐỨC CHÚA TRỜI DÙNG SỰ PHỤC SINH ĐỂ LÀM CHỨNG CHẮC VỀ NGÀY PHÁN XÉT

Công vụ 17:30-31

“Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, 31vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.”

Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài giảng của sứ đồ Paul ở thành Athen. Athens là thủ đô của quốc gia Hy-lạp. Athens cổ đại là một trung tâm nghệ thuật, học thuật và triết học, là địa điểm có Hàn lâm Học viện của Platon và vườn Lyceum của Aristotle. Athens cũng là nơi sinh của SocratesPericles, Sophocles và nhiều nhà triết học, nhà văn, nhà chính trị của thế giới cổ đại. Athens được xem như là cái nôi của nền Văn minh phương Tây và là nơi sinh của khái niệm dân chủ.

Khi nghe sứ đồ Paul rao giảng Tin Lành, thì dân Athen đem ông đến quảng trường có đồi Areoba – hay là Mars để nghe ông giảng, bởi vì họ rất thích nghe về những điều mới lạ. Chúng ta xem câu 22-23. Chúng ta xem cách sứ đồ Paul bắt đầu làm chứng về CHÚA JESUS. Phương pháp tiếp cận này được gọi là tìm một “lạc điểm” (interest door), tìm một điểm chung để qua đó bắt đầu chia sẻ Phúc âm. Paul đã sử dụng bàn thờ “Chúa không biết” làm “lạc điểm” để qua đó chia sẻ Phúc âm cho các triết gia Hy-lạp ở đồi Mars. Trong tập tục của người Việt cũng có một “lạc điểm” như vậy. Vào đêm giao thừa ông bà thường lập một bàn thờ để ngoài sân, gọi là cúng Thiên, thờ ông trời. Nhưng đó chính là thờ “Chúa không biết”. Do đó chúng ta có thể áp dụng nguyên bản bài giảng của Paul ở đây để rao giảng Phúc âm cho người Việt. “Vậy, thưa quý ông bà, Đấng mà quý vị thờ mà không biết đó, chính là Đấng mà tôi đang rao truyền cho”. Bài giảng Phúc âm của Paul được chia ra làm 4 luận điểm.

Điều cần biết thứ nhất: Chỉ có một Đức Chúa Trời. Chúng ta xem câu 24-25 “24Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. 25Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. ” Đức Chúa Trời là Ai? Là Đấng Tạo Hoá, Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, vũ trụ và loài người chúng ta. Trên thế gian này có rất nhiều Chúa, nhiều Đức Chúa Trời giả. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời thật và duy nhất, đó là Đấng tạo hoá. Làm thế nào để biết được thần mà người ta tôn thờ có phải là Đức Chúa Trời thật hay không, thì chỉ cần đưa ra 1 câu hỏi: Ai tạo dựng nên vũ trụ vạn vật?

Chúng ta xem câu 26-28 “26Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, 27hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. 28Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.” Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên loài người theo ảnh tượng của Ngài, và đặt vào lòng con người sự đời đời để loài người tìm kiếm Ngài (Truyền đạo 3:11). Đức Chúa Trời là Chúa của mục đích, cho nên mọi việc Ngài làm đều có mục đích và theo hoạch định của Ngài. Đức Chúa Trời hoạch định điều gì? 1/ Trong câu 26 chúng ta thấy Đức Chúa Trời hoạch định thì giờ đời người. Sinh có hạn, tử bất kỳ. Con người không biết sống nay chết mai. Do đó, cứ mỗi ngày chúng ta cần phải ăn năn và sống như thể đây là ngày cuối cùng. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, bạn sẽ làm gì? Chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta phải được lên Thiên đường. 2/ Đức Chúa Trời hoạch định chỗ ở. Không phải ngẫu nhiên chúng ta sinh ra là người Việt nam, trong gia đình của cha mẹ chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mỗi chúng ta lại sang Ukraine, Odesa, và lại được đến Hội thánh để được học Lời Chúa, để gặp được CHÚA JESUS và được cứu rỗi. Việc chúng ta ở đây, ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên tình cờ. Tất cả đều nằm trong chương trình và hoạch định của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời có một kế hoạch thật rất tốt lành và kỳ diệu cho mỗi chúng ta, nhưng tại sao chúng ta lại không kinh nghiệm được điều đó?

Điều cần biết thứ hai: loài người phạm tội. Câu 29 nói “29Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên.” Vì cớ tội lỗi, vì sự mù loà và ngu dốt thuộc linh nên chúng ta đã không biết đến Ngài, không kinh nghiệm được tình yêu thương và đời sống sung mãn trong Ngài. Chúng ta thờ lạy thần tượng hư vô, tôn thờ vật chất tiền bạc hay chủ nghĩa tôn sùng cá nhân. Vì cớ tội lỗi con người sẽ bị trừng phạt đời đời dưới hoả ngục.

Điều cần biết thứ ba: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài là CHÚA JESUS xuống đời để cứu chúng ta. Chúng ta xem câu 31 “31vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” Đức Chúa Trời sẽ lấy sự công bình tuyệt đối của Ngài để đoán xét thế gian, do đó không ai có thể thoát được án phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng vì bởi Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi Ngài không muốn ai bị hư mất dưới hoả ngục. Ngài đã ban sự cứu rỗi một cách nhưng không nhờ đức tin vào CHÚA JESUS. CHÚA JESUS không phải là người phàm trần giống như chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Trời giáng thế làm người. Do đó trong lịch sử loài người chỉ duy nhất CHÚA JESUS có ngày lễ Giáng sinh. Tất cả con người đều là hạ sinh. Duy chỉ CHÚA JESUS giáng sinh. Sau đó CHÚA JESUS đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá để chịu tội thay chúng ta. Nhưng đến ngày thứ 3 Ngài sống lại từ cõi chết. Trong lịch sử loài người chỉ duy nhất CHÚA JESUS có ngày lễ Phục sinh. Trên thế gian có bao nhiêu là tôn giáo khác nhau. Ở Nhật bản theo thống kê có hơn 8 triệu thần khác nhau: thần cây, thần núi, thần sông, thần cá heo, thần độc cước,… Nhưng duy nhất chỉ Cơ đốc giáo mới có Giáng sinh và Phục sinh. Tin tức về sự phục sinh của CHÚA JESUS đã đảo lộn toàn bộ thế giới cổ đại. Đây là nền tảng của Cơ đốc giáo.

CHÚA JESUS phục sinh hiện vẫn sống. Sự phục sinh của Ngài khác với sự sống lại của con người. Nhiều người đã chết lâm sàng, nhưng Đức Chúa Trời cho họ sống lại để làm chứng về Thiên đàng và Địa ngục. Nhưng sau đó họ lại chết nữa. Nhưng CHÚA JESUS sống lại, và Ngài không hề chết nữa, Ngài vẫn sống và sống đời đời. Điều đó chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, vì chỉ Đức Chúa Trời mới có sự sống đời đời. Và Ngài sẽ tái lâm để phán xét thế gian. Sự phục sinh của CHÚA JESUS là xác chứng tuyệt đối rằng sẽ có ngày phán xét. Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt thế gian tội lỗi, nhưng lại sẵn lòng ban sự tha tội và cứu rỗi trong CHÚA JESUS.

Vậy chúng ta cần phải làm gì?

Một việc quan trọng cần làm: ăn năn tội và tin nhận CHÚA JESUS. Chúng ta cùng đọc câu 30 “Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.” Đời ngu muội – đó là khi người ta chưa biết về Đức Chúa Trời và CHÚA JESUS. Các đời ngu muội đó, sự mù loà và ngu dốt thuộc linh đã qua đi rồi. Đã hơn 2000 năm trôi qua từ sự kiện CHÚA JESUS phục sinh. Đã hơn 2000 năm Tin Lành của CHÚA JESUS đã được rao giảng ra cho muôn dân rồi, ai ai cũng biết chân lý này. Đến lúc này, năm thứ 18 của thế kỷ 21, thiên niên kỷ thứ 3, mà nếu có ai nói “tôi chưa nghe về CHÚA JESUS” thì có thể chăng? Ít nhất, đối với người Việt thì ai cũng đã nghe về CHÚA JESUS. Vì vậy Đức Chúa Trời ra lệnh cho tất cả mọi người ở mọi nơi trên thế giới phải ăn năn. Tất cả mọi người phải từ bỏ tội lỗi, tin nhận CHÚA JESUS làm Chúa, làm Đức Chúa Trời Đấng chủ tể của đời sống mình. Tin CHÚA JESUS không có nghĩa trên môi miệng, mà là đầu phục Ngài để Ngài điều khiển trong mọi lĩnh vực, làm theo ý Ngài.

Chúng ta xem câu 32-34. Có nhiều phản ứng trái chiều đối với Tin Lành của CHÚA JESUS mà sứ đồ Paul rao giảng. Nhiều kẻ từ chối, nhiều người chống đối, nhiều người hoài nghi lưỡng lự. Tuy nhiên, có mấy người tin theo, và họ trở thành nền tảng của Hội thánh ở Athens. Như vậy, cứ nơi nào Tin Lành về sự phục sinh được rao ra, thì nơi đây có những kẻ được định sẵn cho sự đời đời đều tin theo.

CHÚA JESUS phục sinh hiện ở cùng chúng ta và Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài cũng như vinh hiển của Ngài trong Hội thánh của Ngài tại Odessa. Chúng ta cứ dạn dĩ tin cậy nơi Chúa và đi ra làm chứng về Ngài. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply