CHÚA JESUS PHỤC SINH (Ma-thi-ơ 27:57-28:20)

Sự phục sinh của CHÚA JESUS là cây cột chống nhà của Cơ đốc giáo. Sự kiện CHÚA JESUS phục sinh là điều làm cho Cơ đốc giáo trở nên độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người đều phải chết, ai cũng phải chết, ai cũng có nấm mồ của mình. Nhưng duy nhất chỉ CHÚA JESUS không có nấm mồ của mình, hay nói đúng hơn, đó là ngôi mộ trống, bởi vì CHÚA JESUS đã phục sinh từ cõi chết. Ngày hôm nay chúng ta theo cách của thám tử Sherlock Holmes cùng xem xét những chứng cớ sự phục sinh có thật hay không. Và nếu có thật thì sự phục sinh có lien quan gì tới cá nhân tôi? Có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi? Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta. Amen.

I. Những chứng cớ về sự phục sinh:

  1. Tấm vải liệm:

Trong Giăng 19:39-40 “39Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với lư hội. 40Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.” Tấm vải liệm được thấm đẫm dầu thơm, sau đó quấn chung quanh xác CHÚA JESUS. Do đó khi các phụ nữ đến thăm mộ, phát hiện mộ trống thì chỉ có 2 khả năng xảy ra: hoặc là xác bị đánh cắp, hoặc là Ngài phục sinh. Nếu xác bị đánh cắp, thì hoặc là kẻ cắp ôm luôn cả vải liệm, hoặc là bỏ lại thì phải tháo tung ra, và để lộn xộn. Nhưng chúng ta đọc Giăng 20:3-8 “3Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. 4Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. 5Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. 6Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,7và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. 8Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.” Sự kiện “vải bỏ dưới đất” – có nghĩa là cuộn vải được để lại như 1 cái tổ kén, dường như thân thể của CHÚA JESUS bị bốc hơi đi. Còn cái khăn liệm trùm đầu thì giống như được nhấc lên để sang bên một cách cẩn thận. Chính đây là điều quá đặc biệt, chỉ xảy ra trong trường hợp CHÚA JESUS phục sinh. Đó là điều mà môn đồ thứ hai nhìn thấy và tin, rằng CHÚA JESUS thật sự đã phục sinh.

  1. Ngôi mộ:

Đây là ngôi mộ của nhà giàu, do đó nó được đục vào một tảng đá trên sườn núi. Ngôi mộ được chặn lại bằng một phiến đá hình tròn to và rất nặng, nó được đẩy bằng một rãnh sâu để chặn cửa. Trong bản thủ văn Codex Bezae thế kỷ 4 được giữ ở thư viện Cambridge trong Tin Lành Mác có chép thêm 1 câu rằng phải 20 người mới có thể đẩy nó được. Nhân chứng phải rất ngạc nhiên khi nhìn thấy kích cỡ của phiến đá chặn cửa này!

Chúng ta xem Mác 16:1-3 “1Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 3nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?” Rõ ràng những người phụ nữ không thể lăn phiến đá này được, vì vậy họ cũng lo lắng ai sẽ giúp họ. Như vậy không thể nào lăn được hòn đá ra khỏi cửa mộ một cách im lặng, bí mật mà không bị phát hiện.

  1. Dấu niêm phong:

Mat. 27:66 “Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.” Dấu niêm phong này là của quan tổng trấn La-mã Philat, ai mà xê dịch hòn đá chặn cửa thì sẽ nhận được sự trừng phạt rất nghiêm khắc của chính quyền La-mã. Mà không ai có thể xê dịch hòn đá mà lại không làm tổn hại đến dấu niêm phong.

  1. Lính canh:

Lính canh cửa mộ CHÚA JESUS là do các thầy tế lễ cả cầu xin, nhưng là do Phi-lát sắp đặt, là quân đội La-mã. Tương truyền là dưới quyền của Đại đội trưởng La-mã  tên là Petronius. Chúng ta đọc 28:11-14 “11Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. 12Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, 13mà dặn rằng: Các ngươi hãy nói rằng: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. 14Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ.” Nếu đây là lính canh của nhà thờ, thì có liên quan gì đến quan tổng đốc.

Quan đội La-mã nổi tiếng về tính kỷ luật và vâng phục khi thực hiện nhiệm vụ. Do đó không thể nào mà ăn trộm được xác CHÚA JESUS mà qua mặt được lính canh.

  1. Môn đồ CHÚA JESUS:

Họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn và sợ hãi. Chúng ta đọc trong Giăng 20:19 “Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!” Họ là những người dân quê mùa, không có quan hệ, lần đầu tiên lên Thủ đô, mà bây giờ khiếp sợ vì Thầy của họ bị hành hình. Do đó giả thuyết cho rằng họ có thể tổ chức ăn trộm xác CHÚA JESUS là không thể.

Thêm nữa kẻ thù của CHÚA JESUS lúc đó nắm thực quyền trong tay mình, với tất cả những nhân viên mật thám, an ninh, quân độ,… Chắc chắn có thể tìm ra vụ mất xác bí ẩn này. Không những thế thành Jerusalem được bảo vệ nghiêm ngặt, các cửa ra vào thành đều được bảo vệ và đóng lại vào ban đêm. Không thể nào ăn trộm xác và đưa ra khỏi thành mà không bị phát hiện.

Giả thuyết cho rằng các kẻ thù của CHÚA JESUS đã đánh cắp xác cũng không hợp lý. Bởi vì Cơ đốc giáo phát triển rất nhanh chóng vì cớ người ta tin vào sự phục sinh. Do đó chỉ cần đưa xác CHÚA JESUS ra là ngay lập tức Cơ đốc giáo sụp đổ.

Nhưng trong vòng 20 thế kỷ từ khi xác của CHÚA JESUS biến mất khỏi ngôi mộ trống ở Jerusalem, Cơ đốc giáo có rất nhiều kẻ thù có quyền lực và tiền bạc. Sự phục sinh của CHÚA JESUS là cây cột chống nhà của Cơ đốc giáo và nếu muốn tiêu diệt Cơ đốc giáo chỉ cần tìm ra xác của CHÚA JESUS đã bị đánh cắp và ngay lập tức có thể huỷ diệt được Cơ đốc giáo. Nhưng cho đến bây giờ không kẻ thù nào có thể lật đổ được, bởi vì CHÚA JESUS thật sự đã phục sinh.

II. Ý nghĩa của sự phục sinh:

  1. Việc CHÚA JESUS phục sinh chứng minh Ngài chính là Đức Chúa Trời. Trước Ngài và sau Ngài không có ai chết mà sống lại và sống đời đời. Tất cả các giáo chủ, các vĩ nhân đều chết.
  2. Tất cả mọi người đều phải chết vì tội lỗi của mình, nhưng CHÚA JESUS không có tội nên sự chết của Ngài là chết thế. Ngài thế chỗ thay cho tôi. Sự phục sinh của CHÚA JESUS chứng minh rằng giá trả cho tội lỗi của Ngài được Đức Chúa Trời chấp nhận, nghĩa là mọi tội lỗi của tôi được Đức Chúa Trời tha thứ.
  3. Sự phục sinh của CHÚA JESUS chứng minh rằng niềm tin vào Ngài không vô ích, mà có thể cứu chúng ta khỏi hỏa ngục đời đời và ban cho chúng ta hy vọng được lên Nước Thiên đàng đời đời. Nếu chúng ta tin CHÚA JESUS, trong chúng ta có quyền năng phục sinh của Ngài và nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ được sống lại.

Chỉ có niềm tin vào CHÚA JESUS phục sinh mới có thể giúp chúng ta chiến thắng được sự chết, và sống một đời sống đắc thắng. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply